Διεθνής καμπάνια για τη δημιουργία του emojiquake

Την πρωτοβουλία για μια διεθνή καμπάνια με σκοπό τη δημιουργία ενός emoji για περιπτώσεις σεισμού, ανέλαβε ομάδα γεωεπιστημόνων. Όπως υποστηρίζουν και το τελευταίο δευτερόλεπτο έχει σημασία στην προειδοποίηση αφού μπορούν να σωθούν πολλές ζωές. Οι γεωεπιστήμονες είναι από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία και ζητούν ιδέες από κάθε ενδιαφερόμενο. Στο τέλος της διαδικασίας και αφού επιλεγεί το emojiquake,…

The post Διεθνής καμπάνια για τη δημιουργία του emojiquake appeared first on Major.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *