Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: χειμερινές εκπτώσεις 2018

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις του έτους 2018 θα αρχίσουν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία του ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται λόγω λάθους.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €.   Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 (1η Κυριακή των εκπτώσεων) σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4177/2013 τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν, με προτεινόμενο ωράριο 11.00 – 18.00.

The post Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: χειμερινές εκπτώσεις 2018 appeared first on Major.

ΕΣΕΕ: Καλύτερα η εορταστική αγορά από την προηγούμενη χρονιά

 

Για το 55% των επιχειρήσεων, οι πωλήσεις είτε αυξήθηκαν είτε παρέμειναν στάσιμες ενώ για το  42% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις μειώθηκαν, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ.
Οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι για το 42% των επιχειρηματιών, ποσοστό αισθητά μειωμένο, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού το 2016 (76%).

  Το ποσοστό των επιχειρήσεων που κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα εμφανίζεται υψηλότερο σε σύγκριση με προηγούμενες εποχικές έρευνες του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ.
Η  καλύτερη περίοδος  των εορτών από άποψη αγοραστικής κίνησης,  σύμφωνα με τη γνώμη των επιχειρηματιών λιανικού εμπορίου, ήταν η εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα (46%), ενώ για ένα σημαντικό ποσοστό (29%), η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Σχεδόν οι 6 στους 10 επιχειρηματίες πραγματοποίησαν προσφορές στα καταστήματα τους κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, ποσοστό  διπλάσιο σε σύγκριση με πέρυσι.
Η επιπλέον Κυριακή της 17ης  Δεκεμβρίου που  λειτούργησαν  τα εμπορικά καταστήματα κατά τη φετινή  εορταστική περίοδο σε σύγκριση με πέρυσι, δεν φαίνεται να επηρέασε το ήμισυ του επιχειρηματικού κόσμου.

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΣΕΕ για την κίνηση της αγοράς την περίοδο των Χριστουγέννων, Για το 55% των επιχειρήσεων, οι πωλήσεις είτε αυξήθηκαν είτε παρέμειναν στάσιμες ενώ για το  42% των επιχειρήσεων οι πωλήσεις μειώθηκαν Συγκεκριμένα, σε τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις  ο τζίρος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς,  σε μία στις τρεις  παρέμεινε σταθερός και μία στις πέντε πραγματοποίησε μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων σε σύγκριση με πέρυσι.

Από τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι οι πωλήσεις μειώθηκαν σε σύγκριση με την περυσινή χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδο, μία στις δέκα είχε πτώση πωλήσεων έως και 10%, μία στις τρεις ανέφερε ότι η μείωση κυμάνθηκε μεταξύ 10% με 20%, μία στις τέσσερις μεταξύ 20% με 30%.

Η καλύτερη περίοδος των εορτών σύμφωνα με τη γνώμη του εμπορικού κόσμου ήταν η εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα σε ποσοστό 46%, ενώ το 29% των επιχειρηματιών δήλωσαν ότι η εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς υπήρχε εντονότερη αγοραστική κίνηση. Τέλος ένα στους τέσσερις επιχειρηματίες δεν διέκρινε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά την αγοραστική κίνησης κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Σαφώς πιο ρεαλιστικός  φάνηκε φέτος ο εμπορικός κόσμος όσον αφορά τις προσδοκίες που είχε για την χριστουγεννιάτικη εορταστική περίοδο. Το 7% των ερωτώμενων ανέμενε υψηλή αγοραστική κίνηση, ποσοστό πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο περυσινό που είχε διαμορφωθεί στο 26%. Ένας στους δύο εκτιμούσε ότι η αγορά θα κινηθεί σε μέτρια επίπεδα και ένας στους πέντε σε χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό που δεν μπορούσε να προβεί σε κάποια εκτίμηση για την πορεία της αγοράς αυξήθηκε από 3% πέρυσι σε 21% φέτος.

Σχεδόν διπλάσιο βρέθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν προσφορές κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, σε σύγκριση με την περυσινή έρευνα. Συγκεκριμένα το 57% των επιχειρήσεων διέθεσαν κάποια από τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές ώστε να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό. Το ύψος των προσφορών για την πλειονότητα των επιχειρήσεων, κυμάνθηκε είτε μεταξύ 10% έως 20%, είτε μεταξύ 20% έως 40%.

Η πλειονότητα των εμπορικών  επιχειρήσεων  να λειτουργήσει το κατάστημά τους και τις τρεις Κυριακές κατά τη διάρκεια των εορτών. Ένας στους τρεις άνοιξε την επιχείρησή του δύο από τις τρεις Κυριακές και ένας στους δέκα είτε άνοιξε μία Κυριακή είτε καμία.

Η επιπλέον Κυριακή όπου μπορούσαν να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα σε σύγκριση με πέρυσι, άφησε ανεπηρέαστο το 50% του επιχειρηματικού κόσμου.

Σύμφωνα με τους Εκπροσώπους των Εμπορικών Συλλόγων, οι πωλήσεις των καταστημάτων λιανεμπορίου στο διάστημα των φετινών εορτών παρουσίασαν σταθερότητα. Οι πωλήσεις  ανήλθαν στα επίπεδα από  -2% έως  +5%  σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή εορταστική περίοδο.

Σημαντικό εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά εμφανίζεται ανοδική τάση σε αρκετές περιοχές της χώρας σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

The post ΕΣΕΕ: Καλύτερα η εορταστική αγορά από την προηγούμενη χρονιά appeared first on Major.

Αστέρας Βουλιαγμένης: υπεγράφη η έναρξη των έργων

Υπεγράφη η απόφαση που δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Παρουσία του υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, Αλέξανδρου Φλαμπουράρη, και με εισήγηση της γενικής γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας Θεοπίστης Πέρκα, υπεγράφη σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορα στην έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του ακινήτου «Αστέρας Βουλιαγμένης» στη Βουλιαγμένη…

The post Αστέρας Βουλιαγμένης: υπεγράφη η έναρξη των έργων appeared first on Major.

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και ασφάλιση Cyber Insurance

Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί την συμμορφωσή τους με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR) ο οποίος απαιτεί από αυτές:

  • να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους
  • να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών
  • να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)
  • να σχεδιάζουν προϊοντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας
  • να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων
  • να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)
  • να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)
  • να είναι έτοιμες να αποζημιώσουν τους πελάτες των οποίων τα δεδομένα δεν κατάφεραν να προστατεύσουν.
  • και προβλέπει πρόστιμα τα οποία μπορούν να φθάσουν έως 4% του τζίρου της επιχείρησης ή €20εκ όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.

Ο νέος Κανονισμός, ο οποίος θα ισχύσει στις 25.05.2018, αναμένεται να αναγκάσει τις εταιρίες να συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα και να προετοιμαστούν κατάλληλα επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες προστασίας των πληροφοριών που διαχειρίζονται, που θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μελλοντικά περισταστικά.

 

Άρθρο του κ. Νίκου ΓεωργόπουλουcyRM, MBA, Cyber Privacy Risks Advisor Cromar Coverholder at Lloyd’s

Πηγή

Οριακά θετικό το 2017 για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών

Μια οριακά θετική χρονιά, από πλευράς εσόδων, αποδείχθηκε το 2017 για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη. Τα έσοδα από υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ-28 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 0,1% το 2017, διαμορφούμενα στα επίπεδα των €222,6 δις. O τομέας του Mobile επιβεβαιώνεται ως ο βασικός συντελεστής των εσόδων των εταιρειών του κλάδου με €112,6 δις. Και το 2017, οι εταιρείες…

The post Οριακά θετικό το 2017 για τους παρόχους τηλεπικοινωνιών appeared first on Major.

ΟΛΘ: Ρεκόρ στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2017

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε το 2017 στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ποσοστά ρεκόρ, αφού διακινήθηκαν περισσότερα από 400.000 TEUs, με την ΟΛΘ να επιτυγχάνει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της τελευταίας 20ετίας, δηλαδή 401.746 TEUs. Ομοίως σημαντική ήταν και η αύξηση που καταγράφηκε το 2017 και στη διακίνηση συμβατικού φορτίου, συγκριτικά με το 2016. Ο Διευθύνων Σύμβουλος…

The post ΟΛΘ: Ρεκόρ στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων το 2017 appeared first on Major.

Το επώνυμο περιεχόμενο ως διαφήμιση επισκιάζει τις τυπικές διαφημίσεις στο Facebook

Αν τα brands θέλουν να προσελκύσουν περισσότερη προσοχή για τις διαφημίσεις τους στο Facebook, ίσως είναι καλύτερο να πληρώσουν έναν influencer ή publisher προκειμένου να κάνει μια ανάρτηση με επώνυμο περιεχόμενο στη σελίδα του και να πληρώσουν για την προώθηση αυτής της ανάρτησης -ως διαφήμιση- παρά να κάνουν μια τυπική ανάρτηση στη σελίδα του ίδιου του brand.

Στο Facebook οι χρήστες μπορούν να επεκτείνουν την απήχηση μιας διαφήμισης κάνοντάς την share ή like ή ακόμη και σχολιάζοντας κάτω από αυτήν με αποτέλεσμα να στέλνεται στα News Feeds των φίλων τους. Ως αποτέλεσμα αυτού του engagement οι διαφημίσεις αυτού του τύπου δημιουργούν διπλάσιες κερδισμένες ή viral εμφανίσεις ως πληρωμένες, σύμφωνα με μια μελέτη της εταιρείας κοινωνικής ανάλυσης Shareablee. Συγκριτικά, οι τυπικές διαφημίσεις στο Facebook συγκεντρώνουν λιγότερο από το ένα δέκατο του αριθμού των κερδισμένων εμφανίσεων σε σύγκριση με τις πληρωμένες εμφανίσεις.

Η Shareablee εξέτασε 833 διαφημίσεις με επώνυμο περιεχόμενο από τις σελίδες 10 publishers και 265 τυπικές διαφημίσεις από 47 σελίδες brands που έτρεχαν από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Οκτώβριο του 2017. Από αυτό το δείγμα, το επώνυμο περιεχόμενο έλαβε 617.986 πληρωμένες εμφανίσεις και 1.248.448 κερδισμένες εμφανίσεις κατά μέσο όρο, την ίδια ώρα που οι τυπικές διαφημίσεις έλαβαν 375.489 πληρωμένες εμφανίσεις και μόλις 34.718 κερδισμένες εμφανίσεις κατά μέσο όρο.

Η μελέτη, βεβαίως, δείχνει ότι το επώνυμο περιεχόμενο θεωρείται από τον μέσο χρήστη ως πιο αξιόλογο για διασπορά, όπως δήλωσε η Tania Yuki, CEO της Shareablee. Το επώνυμο περιεχόμενο ως διαφημίσεις έλαβε 7.103 shares ανά διαφήμιση, ενώ οι τυπικές διαφημίσεις έλαβαν κατά μέσο όρο 253 shares ανά διαφήμιση, σύμφωνα με την Shareablee.

Η είδηση βεβαίως ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να ασχοληθούν με ένα κομμάτι επώνυμου περιεχομένου παρά με μια διαφήμιση που απλώς τρέχει, μπορεί να μην είναι και τόσο συγκλονιστική. Οι άνθρωποι επίσης είναι πιο πιθανό να μοιραστούν ένα αστείο video με τους φίλους τους παρά ένα κουπόνι. Ωστόσο, έκπληξη μπορεί να είναι ο βαθμός που μπορούν οι διαφημιστές να συγκεντρώσουν τόσα πολλά περισσότερα –και κυρίως- δωρεάν εμφανίσεις από μια καμπάνια επώνυμου περιεχομένου.

Ο συνδυασμός της οργανικής εμβέλειας μιας καμπάνιας, της πληρωμένης εμβέλειας και της viral εμβέλειας αντιστοιχούσε σε 46,82% των εμφανίσεων για μια διαφήμιση επώνυμου περιεχομένου έναντι 7,41% μιας τυπικής διαφήμισης , σύμφωνα με την Shareablee.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία δεν θα έπρεπε να ερμηνευθούν ότι τα brands θα έπρεπε να ακυρώσουν τις πιο παραδοσιακές διαφημίσεις τους και να ανακατευθύνουν τα χρήματα σε καμπάνιες επώνυμου περιεχομένου. Εξαρτάται από τον στόχο. Αν ένα brand επιδιώκει να μεγιστοποιήσει την προσοχή και να ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες, τότε μια καμπάνια επώνυμου περιεχομένου ίσως είναι ο σωστός τρόπος να το πετύχει. Αλλά ένα brand μπορεί απλώς να θέλει να φτάσει τον στόχο που έχει σε ορισμένο κοινό με μια διαφήμιση που αποσκοπεί να πείσει το κοινό να αγοράσει ένα προϊόν αντί ενός άλλου. «Πολλές φορές οι άνθρωποι σκέφτονται το ελκυστικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο με επιχειρηματική αξία σαν να ήταν μια ερώτηση τύπου «Θα προτιμούσατε το δεξί σας χέρι ή το αριστερό σας πόδι;» και η απάντηση είναι «Ιδανικά και τα δύο»», δήλωσε η Yuki.

Πηγή: Marketing Land

Καταδυτικό πάρκο στα Χανιά

Ομόφωνα εγκρίθηκε η αδειοδότηση για τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου στα Χανιά και συγκεκριμένα στον παράκτιο χώρο της Δημοτικής Ενότητας Βάμου στον όρμο «Μπρος Γιαλός» του Δήμου Αποκορώνου, από τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας της Κρήτης. Πρόκειται για περιοχή με εξαιρετικό θαλάσσιο οικοσύστημα που εκτείνεται μεταξύ των ισοβαθών των 8μ και 25μ. Εντός του πάρκου πρόκειται να ποντισθούν τεχνητά…

The post Καταδυτικό πάρκο στα Χανιά appeared first on Major.

Γραμμή 4 του Μετρό: το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της Ευρώπης

Το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της Ευρώπης, την παρούσα χρονική περίοδο, αποτελεί η γραμμή 4 του μετρό, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην ημερίδα «Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες ως κοινωνικό αγαθό – Παρόν και προοπτικές», που διοργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, ο διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό, Θεόδωρος Παπαδόπουλος. Η Αττικό Μετρό έχει προκηρύξει το διαγωνισμό για το πρώτο τμήμα της…

The post Γραμμή 4 του Μετρό: το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της Ευρώπης appeared first on Major.

Στη Morgan Stanley το πλειοψηφικό πακέτο της ΚΟΡΡΕΣ

Την είσοδο της Morgan Stanley (North Haven Private Equity Asia IV, LP) και την εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων στην Κίνα, Profex Inc, στο μετοχικό κεφάλαιο της «Κορρές» ανακοίνωσε ο ιδρυτής της εταιρείας, Γιώργος Κορρές, ο οποίος παραμένει μέτοχος με 30% στην εισηγμένη. Η Morgan Stanley και η Profex θα καταβάλλουν συνολικά 48,3εκατ ευρώ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας…

The post Στη Morgan Stanley το πλειοψηφικό πακέτο της ΚΟΡΡΕΣ appeared first on Major.